Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις δεν είναι οι μόνοι που νιώθουν τον πόνο του υψηλότερου κόστους δανεισμού λόγω των αυξήσεων

Read More

Ενδυναμωμένοι από τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, οι υπολογιστές σήμερα μπορούν να συμμετάσχουν σε πειστικές συνομιλίες με ανθρώπους, να συνθέσουν τραγούδια, να

Read More

Οι άνθρωποι εκτίθενται σε πολλές χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτές οι χημικές ουσίες μπορεί να προέρχονται

Read More

Ακόμη και όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα, οι Βραζιλιάνοι σπάνια χάνουν την αίσθηση του χιούμορ τους. Όμως τα τελευταία χρόνια, η ευθυμία

Read More

Το βασικό επιστημονικό συμβουλευτικό πάνελ της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβόλια και Σχετικά Βιολογικά Προϊόντα,

Read More