Πώς η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι έτοιμη να υποστηρίξει την αναπαραγωγική υγεία και τις αμβλώσεις στη μετά το Roe εποχή

Λίγο περισσότερο από ένα μήνα αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε 50 χρόνια ομοσπονδιακής προστασίας των δικαιωμάτων αμβλώσεων στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 43 κλινικές αμβλώσεων σε 11 πολιτείες έχουν σταματήσει να προσφέρουν υπηρεσίες άμβλωσης. Σε πολιτείες όπου η άμβλωση παραμένει νόμιμη, οι κλινικές αμβλώσεων αντιμετωπίζουν υπερβολικούς χρόνους αναμονής λόγω της εισροής ασθενών εκτός πολιτείας.

Οι χρόνοι αναμονής αναμένεται να αυξηθούν μόνο καθώς όλο και περισσότερες πολιτείες περιορίζουν τις αμβλώσεις με κανονισμούς όπως τα όρια ηλικίας κύησης, οι περίοδοι αναμονής και οι απαιτήσεις για προσωπικές επισκέψεις, οι περιττές κλινικές εξετάσεις και η απαιτούμενη γονική συναίνεση για ανηλίκους. Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί των αμβλώσεων συνδέονται με υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών και είναι επιβλαβείς για την υγεία των γυναικών επειδή καθυστερούν την απαραίτητη φροντίδα.

Παρόλο που οι γιατροί και οι κλινικοί γιατροί της πρωτοβάθμιας περίθαλψης δεν συνδέονται συνήθως με τη συζήτηση για τις αμβλώσεις, αποτελούν έναν κρίσιμο, αναξιοποίητο πόρο που βοηθά στην αντιστάθμιση της κρίσης περίθαλψης των αμβλώσεων. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη αποτελεί βασικό σημείο πρόσβασης για τους ασθενείς, ιδιαίτερα για τις έφηβες, τις γυναίκες με χαμηλό εισόδημα και τις γυναίκες της υπαίθρου.

Και επειδή σχεδόν όλοι οι Αμερικανοί εκτιμούν τη σχέση τους με τον πάροχο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η πρωτοβάθμια περίθαλψη έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι ασθενείς διατηρούν την προσωπική σωματική αυτονομία, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης πότε και πόσα παιδιά θα έχουν.

Στην εποχή μετά το Roe, οι πάροχοι πρωτοβάθμιας περίθαλψης μπορούν να βοηθήσουν τις ασθενείς τους να αποτρέψουν την ακούσια εγκυμοσύνη και να αποφύγουν καθυστερήσεις στη φροντίδα των αμβλώσεων παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες αντισύλληψης και οικογενειακού προγραμματισμού, γνωρίζοντας πώς να συμβουλεύουν και να παραπέμπουν άτομα που ζητούν διακοπή εγκυμοσύνης και παρέχοντας φροντίδα μετά την έκτρωση. Λόγω των διαφόρων κρατικών περιορισμών, οι πάροχοι θα πρέπει να εξοικειωθούν με τους ειδικούς κρατικούς κανονισμούς τους για να καθορίσουν τι επιτρέπεται στο τρέχον περιβάλλον πρακτικής τους.

Ασκούμε ιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης που περιλαμβάνουν τον ολοκληρωμένο οικογενειακό προγραμματισμό ως μέρος των ιατρείων μας. Έχουμε γράψει εκτενώς σχετικά με τη σκοπιμότητα της συμπερίληψης υπηρεσιών ελέγχου των γεννήσεων πλήρους φάσματος και αμβλώσεων πρώτου τριμήνου στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Οι πάροχοι πρωτοβάθμιας περίθαλψης αποτελούν το 30% του συνόλου του εργατικού δυναμικού των κλινικών γιατρών των ΗΠΑ. Περιλαμβάνουν οικογενειακούς ιατρούς, γενικούς παθολόγους, παιδιάτρους και προχωρημένους κλινικούς ιατρούς, όπως νοσηλευτές, μαίες και βοηθούς γιατρούς, οι οποίοι είναι συχνά η μόνη πηγή φροντίδας σε υποεξυπηρετούμενες και αγροτικές περιοχές.

Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην πρόληψη των αμβλώσεων

Ένας από τους κορυφαίους λόγους για τους οποίους οι ασθενείς πηγαίνουν στον πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι για τον έλεγχο των γεννήσεων. Οι κλινικές πρωτοβάθμιας περίθαλψης που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου των γεννήσεων μειώνουν τα ποσοστά ακούσιας εγκυμοσύνης στις κοινότητές τους, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση της ζήτησης για υπηρεσίες άμβλωσης.

Οι πάροχοι πρωτοβάθμιας περίθαλψης μπορούν να μιλήσουν με τις ασθενείς τους για να μείνουν έγκυες τώρα ή στο μέλλον, χρησιμοποιώντας κλινικά εργαλεία που βοηθούν τους ασθενείς να αποφασίσουν ποια μέθοδο ελέγχου των γεννήσεων θα χρησιμοποιήσουν.

Γραφική απεικόνιση της ποικιλίας των μεθόδων αντισύλληψης και οικογενειακού προγραμματισμού.
Οι μέθοδοι αντισύλληψης κυμαίνονται από σπιράλ και αντισυλληπτικά χάπια έως μόνιμη στείρωση.
Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών

Οι εθνικές κλινικές κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των γεννήσεων δίνουν τη δυνατότητα στους κλινικούς γιατρούς να συνταγογραφούν ακόμη και τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου των γεννήσεων, όπως ένα εμφύτευμα ή μια ενδομήτρια συσκευή – IUD – σε ασθενείς με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη μπορεί επίσης να βοηθήσει ασθενείς με επείγουσα αντισύλληψη, είτε με τη μορφή χαπιού είτε με σπιράλ, εντός πέντε ημερών μετά το σεξ χωρίς προστασία.

Τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης θεωρούνται ασφαλή και αποτελεσματικά. Είναι αντισυλληπτικά χάπια υψηλής δόσης που λειτουργούν παρεμποδίζοντας τη διαδικασία της ωορρηξίας, και επομένως δεν θα επηρεάσουν μια εγκυμοσύνη εάν είναι ήδη έγκυος. Η επείγουσα αντισύλληψη είναι η τελευταία ευκαιρία για την πρόληψη της μη προγραμματισμένης εγκυμοσύνης.

Η συνταγογράφηση χαπιών άμβλωσης εμπίπτει στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

Η άμβλωση με φάρμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα μέχρι την 11η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, με χαμηλά ποσοστά επιπλοκών. Από τις περίπου 1 εκατομμύριο νόμιμες αμβλώσεις που παρέχονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, το 90% συμβαίνουν κατά το πρώτο τρίμηνο ή κατά τη διάρκεια της 12ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι περισσότερες από τις μισές αμβλώσεις αντιμετωπίζονται πλέον με φάρμακα που μπορούν να συνταγογραφηθούν από πάροχο πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Οι Εθνικές Ακαδημίες Επιστημών, Μηχανικής και Ιατρικής έχουν εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται σε στοιχεία, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκπαιδευμένοι, αδειοδοτημένοι κλινικοί γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας μπορούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να παρέχουν φαρμακευτική άμβλωση. Οι ασθενείς που έχουν λάβει αμβλώσεις από παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης αναφέρουν ότι είναι ικανοποιημένοι με την εμπειρία. Μελέτες δείχνουν ότι οι ασθενείς προτιμούν τις υπηρεσίες αμβλώσεων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη λόγω της ιδιωτικότητας, της ευκολίας και της συνέχειας της περίθαλψης.

Πώς η φροντίδα των αμβλώσεων μπορεί να ενσωματωθεί στην τηλευγεία

Παρά το γεγονός ότι η φροντίδα για την άμβλωση του πρώτου τριμήνου ταιριάζει καλά στις ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δεν έχει προσφερθεί ευρέως σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό οφείλεται σε οδοφράγματα, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης κατάρτισης παρόχων, της ομοσπονδιακής και πολιτειακής νομοθεσίας, των θεσμικών φραγμών και της διοικητικής αντίστασης.

Ωστόσο, υπάρχουν τώρα νέα, πιο απλουστευμένα πρωτόκολλα αμβλώσεων που επιτρέπουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα να προσφέρει με ασφάλεια εξ αποστάσεως φροντίδα για την άμβλωση με ένα εργαλείο ελέγχου ιστορικού που δεν απαιτεί περιττές κλινικές εργαστηριακές εξετάσεις και υπερηχογραφικές εξετάσεις. Η επέκταση των υπηρεσιών άμβλωσης τηλε-υγείας από την πρωτοβάθμια φροντίδα έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις καθυστερήσεις στη φροντίδα. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση των αμβλώσεων σε πιο προχωρημένες ηλικίες κύησης και των επιπλοκών που τις συνοδεύουν. Η μελέτη μας από το 2021 που διεξήχθη μεταξύ ιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης που παρείχαν αμβλώσεις τηλεϊατρικής διαπίστωσε ότι περισσότερο από το 85% των ασθενών ήταν έγκυες λιγότερο από επτά εβδομάδες όταν αναζήτησαν φροντίδα.

«Πρωτοβάθμια» φροντίδα μετά την έκτρωση

Σε πολιτείες με περιορισμένη πρόσβαση σε αμβλώσεις, είναι αναπόφευκτο οι ασθενείς να αναζητούν αμβλώσεις μόνοι τους. Δεδομένου του τρέχοντος νομικού τοπίου, οι κλινικοί γιατροί συχνά μπερδεύονται σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των ασθενών με επιπλοκές εγκυμοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της αποβολής. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι ακόμη και σε περιβάλλοντα όπου η άμβλωση μπορεί να είναι παράνομη, είναι καθήκον των κλινικών γιατρών να παρέχουν συμπονετική, μη επικριτική φροντίδα μετά την έκτρωση.

Η φροντίδα μετά την έκτρωση περιλαμβάνει τη διαχείριση των υπολειπόμενων παρενεργειών ή των επιπλοκών της άμβλωσης, καθώς και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου των γεννήσεων χωρίς διακρίσεις ή εξαναγκασμό. Οι επιπλοκές από την άμβλωση ή την αποβολή είναι σπάνιες. Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές όπως κατακράτηση ιστού εγκυμοσύνης στη μήτρα, αιμορραγία ή μόλυνση, οι περισσότερες από τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο κλινικό περιβάλλον.

Οι πάροχοι πρωτοβάθμιας περίθαλψης που δεν προσφέρουν φροντίδα για την άμβλωση μπορούν ακόμα να συμβουλεύουν τους ασθενείς σχετικά με το πού να αναζητήσουν αξιόπιστες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αμβλώσεων. Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Αμερικανών για φροντίδα αναπαραγωγικής υγείας.

Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου παραμένουν αβέβαιες καθώς οι νομοθέτες του κράτους σταθμίζουν την κοινή γνώμη μεταξύ των ψηφοφόρων τους.

Ωστόσο, αυτό που παραμένει σίγουρο στη μετά το Roe εποχή είναι ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη εξακολουθεί να είναι μεταξύ των πιο αξιόπιστων πόρων στις ΗΠΑ για ακριβείς πληροφορίες και ασφαλείς υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης.

Author: admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.